Bc. Anna Baklíková

Diplomová práce

Flexicurity v ČR: flexibilní formy zaměstnání a jistoty na trhu práce

Flexicurity in the Czech Republic: Flexible Forms of Employment and Security on Labour Market
Anotace:
Diplomová práce „Flexicurity v ČR – flexibilní formy zaměstnání a jistoty na trhu práce“ si klade za cíl zhodnotit míru jistoty flexibilních pracovních úvazků na českém trhu práce. Výzkumná otázka zní: „S jakou mírou jistoty jsou spojeny flexibilní formy zaměstnání v České republice?“ Práce vychází z teoretických konceptů flexibility a jistoty na trhu práce v kontextu vývoje postindustriální společnosti …více
Abstract:
The submitted thesis „Flexicurity in the Czech Republic: Flexible Forms of Employment and Security on Labour Market“ examines rate of security linked to flexible forms of employment on the Czech labour market. The research question states: „What is the level of security provided to flexible forms of employment in the Czech Republic?“. The thesis stems from theoretical concepts of flexibility and security …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jana Válková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce