Bc. Július Kubaščík

Bakalářská práce

Science fiction - obraz reality či fantazie?

Science Fiction - Image of Reality or Fantasy?
Anotace:
Science fiction patří mezi nejpopulárnější filmové žánry současnosti. Filmy mívají sto milionové rozpočty. S vysokými náklady je spojeno očekávání vysokého výdělku. Proto se sci-fi snímky většinou snaží oslovit co největší počet diváků. Z toho důvodu je jim často vyčítána nedostatečná inovace a důraz na speciální efekty. Sci-fi kinematografie může nabídnout mnohem více. Nemusí jít vždy o umělecké dílo …více
Abstract:
Science fiction is one of the most popular film genres. These films often have huge budgets. This fact causes expectations of big income. That is why science fiction films try to address as much people as possible. Therefore they are often criticized for insufficient inovation and emphasis on special effects. Sci-fi cinema can offer much more. The film doesn’t have to be exactly work of art, to be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta