Jaroslava Liptáková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Potenciál spirituality v sociální práci při podpoře klienta v jeho strachu, úzkosti nebo osamělosti ve stáří pohledem V. E. Frankla

Anotace:
Tato absolventská práce poukazuje na potenciál spirituality v sociální práci při podpoře klienta v jeho strachu, úzkosti nebo osamělosti ve stáří pohledem V. E. Frankla. Jejím cílem je zjistit možnosti využití humanistického přístupu V. E. Frankla a jeho existenciální analýzy při práci sociálního pracovníka se spirituálními zdroji klientů sociálních služeb při boji se strachem, úzkostí či osamělostí …více
Abstract:
This graduate thesis highlights the potential of spirituality in social work in supporting the client in their fear, anxiety or loneliness in old age through the eyes of V. E. Frankl. Its aim is to explore the possibilities of using the humanistic approach of V. E. Frankl and his existential analysis in the work of a social worker with the spiritual resources of clients of social services in the struggle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedoucí: ThLic. Michal Umlauf
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Franc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc