Přemysl Lédl

Bakalářská práce

AJAX a jeho využití v GIS aplikacích

AJAX and its usage in GIS aplications
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá technologií AJAX a souvisejícími technologiemi jako jsou technologie JavaScript a DOM. Dále popisuje historický vývoj technologie AJAX v kontextu celkového obecného vývoje internetových technologií. Práce se zaměřuje na základní popis technologie AJAX a její implementaci v internetových aplikacích. V této práci jsou dále teoreticky popsány výhody a nevýhody této technologie …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the AJAX technology and related technologies such as technologies JavaScript and DOM. Furthermore it describes the historical development of AJAX technology in the context of general development of Internet technologies. In addition, this thesis focuses on the basic description of AJAX technology and its implementation in the Internet applications. This is followed by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Martin Novák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lédl, Přemysl. AJAX a jeho využití v GIS aplikacích. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.