Theses 

Připravenost dítěte předškolního věku pro vstup do základní školy – Monika SKALÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Monika SKALÍKOVÁ

Diplomová práce

Připravenost dítěte předškolního věku pro vstup do základní školy

The readiness of preschool age child for the entry into the primary school

Anotace: Diplomová práce se zabývá školní připraveností dítěte předškolního věku na vstup do školy. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena na pět kapitol, které se zaměřují na vymezení školní připravenosti a školní zralosti a jejich složek, na pedagogickou diagnostiku, její metody, oblasti a organizační formy. Další kapitoly se zabývají vývojem dítěte předškolního věku, odkladem školní docházky a také znaky školní nepřipravenosti a školní nezralosti. Empirická část popisuje výzkum, který je zaměřen na hodnocení úrovně školní připravenosti dětí předškolního věku učitelkami mateřských škol. Empirická část obsahuje vymezení cíle diplomové práce a jeho dílčích cílů, dotazníkové šetření, doplňující interview a interpretaci získaných dat.

Abstract: This thesis deals with the school readiness of children at their pre-school age before the start of their school education. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is divided into five chapters that focus on the definition of school readiness, maturity of pupils and its components; on pedagogical diagnostics and its methods, areas and organizational forms. Other chapters deal with the development of children at their pre-school age, school attendance delay, signs of unreadiness for school education and school immaturity. The empirical part describes the research, which is aimed at assessing the level of school readiness of pre-school children by kindergarten teachers. The empirical part contains the definitions of primary and secondary objectives of the thesis, questionnaires and interviews evaluation and following interpretation of the obtained data.

Klíčová slova: školní připravenost, školní zralost, pedagogická diagnostika, vývoj dítěte předškolního věku, odklad školní docházky, školní nepřipravenost, školní nezralost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Simona Hendrychová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40111 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SKALÍKOVÁ, Monika. Připravenost dítěte předškolního věku pro vstup do základní školy. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:59, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz