Marie ŠUBRTOVÁ

Bakalářská práce

Proces truchlení u ovdovělých mužů a žen

Process of grieving in widowed men and women
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá procesem truchlení u ovdovělých mužů a žen. Práce je rozdělena na 2 části, a to teoretickou a výzkumnou, které jsou tomuto tématu věnovány. Teoretická část bakalářské práce se zabývá psychologickými aspekty truchlení, zármutku, podobami truchlení, nekomplikovaným truchlením, anticipovaným truchlením, komplikovaným truchlením a projevy truchlení. Dále jsou do této části zařazeny …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the grieving process in the lives of widowed men and women. The work is divided into 2 parts, theoretical and research, dedicated to this topic. The theoretical part of the bachelor thesis deals with psychological aspects of grieving, grief, forms of grieving, uncomplicated grieving, anticipated grieving, complicated grieving and expressions of grieving. This section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Klára Machů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠUBRTOVÁ, Marie. Proces truchlení u ovdovělých mužů a žen. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie