Magdaléna Tobiášová

Bakalářská práce

Ekonomie Altruismu: Existuje čistě nezištný altruismus?

Altruism in economics: Does purely unselfish altruism exists?
Anotace:
Práce se zabývá altruismem a pátrá po existencí jeho čistě nezištné formy v ekonomické teorii za pomoci prozkoumání motivů altruismu a pracuje s hypotézou, že veškeré altruistické jednání je motivováno vlastním užitkem. Soustředí se především na ekonomickou teorii altruismu a prolínání neoklasické ekonomie, která se zabývá racionálním jednáním ekonomických subjektů s definicí altruismu jako iracionálního …více
Abstract:
The thesis deals with altruism and searches for the existence of its purely unselfish form in economic theory by exploring the motives of altruism and works with the hypothesis that all altruistic behavior is motivated by altruists own utility. It focuses primarily on the economic theory of altruism and the blending of neoclassical economics, which deals with the rational behavior of economic subjects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Dominik Stroukal
  • Oponent: Helena Chytilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70116