Bc. Stanislav Vašata

Bakalářská práce

Obnova katastru nemovitostí

The resumption of the Real Estate Register
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na seznámení čtenářů s vývojem katastru nemovitostí, jeho obsahem, funkcemi, základními principy a metodami jeho obnovy a vedení. V této práci dále popisuji jednotlivé metody obnovy katastrálního operátu. Zaměřuji se především na problematiku šetření a evidence koryt vodních toků po dokončené obnově katastrálního operátu.
Abstract:
The bachelor dissertation is aimed to inform readers about the development of the estates land, about its contents, functions, basic principles and methods how to renovate and control that. Furthermore, I describe the individual methods how to renovate the land office operate. I aim particularly for the problems of investigating and recording water flow beds after the completed renovation of the land …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem