Bc. Ruth Steinerová

Diplomová práce

Přínosy canisterapie z pohledu canisterapeuta a osoby pečující o klienta canisterapie

Benefits of canistherapy on the part of the canistherapist and the person, who takes care of the canistherapys client
Anotace:
Cílem práce je nabídnout informace, které by mohly přispět k posílení zájmu psychologů a psychoterapeutů o možnostech využití psa v aplikovaných psychologických oborech. Autorka k tomu využívá jednak informace o takových možnostech využití psa v zahraničí, jednak prezentuje vlastní získané informace o využívání psa v péči o lidské zdraví v České republice. Zatímco v zahraničí existuje odborná literatura …více
Abstract:
The aim of this thesis is to provide information which may promote interest of psychologists and psychotherapists in the opportunities of the utilization of a dog in the branches of applied psychology. The author exploits foreign sources of information concerning the utilization of a dog in applied psychology, in combination with more specific information regarding the utilization of a dog in the health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií