Ing. Lucie Šilhová

Bakalářská práce

Karotenoidy v potravinách - biochemie karotenoidů, výskyt v potravinách, možnosti stanovení

Carotenoids in foodstuff - biochemistry of carotenoids, presence in foodstuff, analysis
Anotace:
Karotenoidy jsou intenzivně zbarvené, v tucích rozpustné pigmenty přítomné v mnoha potravinách, jako jsou ovoce, zelenina či ryby. Tyto pigmenty lze rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou karoteny (např. ß-karoten či lykopen) a druhou xantofyly (např. lutein či ß-kryptoxanthin). Z hlediska lidského zdraví mají karotenoidy významný vliv pro prevenci onemocnění jako jsou karcinogenní onemocnění …více
Abstract:
Carotenoids are intensively coloured, in fats soluble biocompounds that are abundant as pigments in foodstuff, for example fruit, vegetable and/or fishes. This colourants are divided into two groups. First group are carotenes (e.g. beta-carotene or lycopene) and second group are xanthophylls (e.g. lutein or beta-cryptoxanthin). From the standpoint of the human health carotenoids have significant effect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šilhová, Lucie. Karotenoidy v potravinách - biochemie karotenoidů, výskyt v potravinách, možnosti stanovení . Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin