Olga Velner

Master's thesis

Fenomén dudáctví v Čechách a možnost jeho zápisu na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

The phenomenon of bagpiping in the Czech Republic and its possibility of being added to the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
Anotácia:
Cílem diplomové práce je zjistit, jaký význam má fenomén dudáctví v Čechách a jaký potenciál má při zápisu na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. V obecné rovině seznamuje diplomová práce s platnými předpisy v oblasti ochrany nehmotného kulturního dědictví a s jejich aplikací v podmínkách České republiky. Detailně se věnuje historii a vývoji tradice dudáctví a …viac
Abstract:
The purpose of this thesis is to figure out the significance of the bagpiping tradition in the Czech Republic its potential to be added to the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. The thesis explains the current laws and ordinances in the area of protection of intangible cultural heritage and its application in the Czech Republic. The paper then explores the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedúci: Zuzana Malcová
  • Oponent: Věra Skopová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46585