Mgr. Romana Plchová, Ph.D.

Doctoral thesis

Analýza reflektivně-responzivní kapacity frekventantů Výcviku integrace v psychoterapii

The analysis of the trainees’ reflecting-responding capacity in Training in psychotherapy integration
Abstract:
Cílem této popisné kvalitativní studie je analýza reflektivně-responzivní kapacity (RK) frekventantů Výcviku integrace v psychoterapii (VIP). Představíme model prožívání frekventantů před vstupem do výcviku, rozhodování o vstupu do výcviku a rozvoj RK v průběhu prvních 3 let výcviku. V teoretické části se věnujeme oblasti vzdělávání v psychoterapeutických výcvicích v České republice i v zahraničí. …more
Abstract:
The research goal of this descriptive qualitative study was the analysis of the trainees‘ reflective-responding capacity (RC) in Training in psychotherapy integration (TPI). The model of trainees‘ experience before entering TPI, the process of making the decision to enter TPI and the development of RC during the first 3 years of the training were introduced. Education in psychotherapy training in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
  • Reader: prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií