Mgr. Romana Plchová, Ph.D.

Doctoral thesis

Analýza reflektivně-responzivní kapacity frekventantů Výcviku integrace v psychoterapii

The analysis of the trainees’ reflecting-responding capacity in Training in psychotherapy integration
Anotácia:
Cílem této popisné kvalitativní studie je analýza reflektivně-responzivní kapacity (RK) frekventantů Výcviku integrace v psychoterapii (VIP). Představíme model prožívání frekventantů před vstupem do výcviku, rozhodování o vstupu do výcviku a rozvoj RK v průběhu prvních 3 let výcviku. V teoretické části se věnujeme oblasti vzdělávání v psychoterapeutických výcvicích v České republice i v zahraničí. …viac
Abstract:
The research goal of this descriptive qualitative study was the analysis of the trainees‘ reflective-responding capacity (RC) in Training in psychotherapy integration (TPI). The model of trainees‘ experience before entering TPI, the process of making the decision to enter TPI and the development of RC during the first 3 years of the training were introduced. Education in psychotherapy training in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2017
  • Vedúci: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / odbor:
Psychology (4-years) / Social Psychology