Theses 

Materiálový tok v konkrétním podniku – Ing. Jana Fraňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jana Fraňová

Diplomová práce

Materiálový tok v konkrétním podniku

Material flow in particular enterprise

Abstract: This Master's thesis deals with a topic of material flow management in particular enterprise. The theoretical part captures basic characteristics of the material flow and its management within logistics and describes specific logistic tools for analysis of waste in the material flow and possibilities of the factory building layout. The practical part focuses on the analysis of material flow in a particular enterprise and on the identification of the most common types of waste in the factory building followed by their subsequent elimination. The outcome of this Master's thesis is a proposal for specific measures for more effective material flow including their economic evaluation.

Abstract: Predmetom diplomovej práce je problematika riadenia materiálového toku v konkrétnom podniku. Teoretická časť zachytáva základné charakteristiky materiálového toku a jeho riadenia v rámci logistiky, popisuje konkrétne logistické nástroje pre analýzu plytvania v materiálovom toku a možností layoutu výrobnej haly. Praktická časť je zameraná na analýzu materiálového toku v konkrétnom podniku a identifikáciu najčastejších druhov plytvania vo výrobnej hale za účelom ich následnej eliminácie. Výstupom práce je návrh konkrétnych opatrení na zefektívnenie materiálového toku vrátane ich ekonomického zhodnotenia.

Klíčová slova: materiálový tok, logistika, riadenie materiálového toku, plytvanie v materiálovom toku, layout, hydraulický agregát, material flow, logistics, material flow management, waste in material flow, hydraulic power unit

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 23:30, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz