Bc. Petra Nečasová

Diplomová práce

Udržitelná doprava a možnosti městské mobility v Bratislavě

Sustainable transportation and possibilities of urban mobility in Bratislava
Abstract:
The subject of the thesis “Sustainable transportation and possibilities of urban mobility in Bratislava” is the traffic situation in Bratislava. The goal of the thesis is to analyze the development of the different modes and suggest measures to make them more efficient with an emphasis on sustainability. The first part of the thesis focuses on mobility in general and global trends in the domain of …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Udržitelná doprava a možnosti městské mobility v Bratislavě“ je dopravná situácia v Bratislave. Cieľom práce je analyzovať vývoj jednotlivých dopravných módov a navrhnúť možnosti ich zefektívnenia s dôrazom na udržateľnosť. Prvá časť práce sa zameriava na mobilitu vo všeobecnosti a svetovými trendmi v oblasti rozvoja udržateľnej dopravy. Druhá časť analyzuje deľbu prepravnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa