Theses 

Ziskovost komerčních bank a hlavní faktory mající vliv na vývoj ziskovosti bank v ČR – Bc. Vít Tomšic

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vít Tomšic

Bakalářská práce

Ziskovost komerčních bank a hlavní faktory mající vliv na vývoj ziskovosti bank v ČR

Profitability of commercial banks and the main factors of its development in Czech Republic

Anotace: V poslední době výrazně sílí tlak akcionářů na hospodářské výsledky bank. O to důležitjěší je, aby management bank znal podrobně strukturu zisku, kterého banka dosahuje. Tato práce by měla čtenáři přinést teoretický vhled do této problematiky, především způsob měření ziskovosti a faktorů, které ziskovost nejvíce ovlivňují. Dále práce přináší vývoj ziskovosti českého bankovního sektoru a srovnání ziskovosti významných bank z českého trhu.

Abstract: There is a strong pressure of shareholders on economic results of banks recently. This makes much more important for bank management to know a structure of profit in detail which the bank makes. This thesis should provide a Reader with an insight into this issue, especially ways of profit measuring and factors that affect profitability. Development of profitability of Czech banking sector and comparison of profitability of significant banks from the Czech market.

Klíčová slova: Ziskovost, finanční výkazy, poměrové ukazatele, banky

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 00:44, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz