Bc. Lukáš Novák

Master's thesis

DNS firewall jako služba SOCu

DNS firewall as a SOC Service
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zmapováním možností využití DNS firewallu jako služby bezpečnostního dohledového centra (SOC). Práce nejprve popisuje model fungování SOCu, včetně jeho rolí a hlavních technologií. Následně představuje principy Domain Name System(DNS) se zaměřením na výzvy v kybernetické bezpečnosti. Dále mapuje možnosti technologie Response Policy Zones (RPZ). Stanovuje kritéria, na základě …more
Abstract:
This thesis maps the possibilities of using a DNS firewall as Security Operations Center (SOC) service. First, it describes the model of operation of SOC, including its roles and main technologies. Then, it introduces the principles of the Domain Name System (DNS) focusing on the cyber security challenges. Furthermore, it describes the capabilities of the Response Policy Zones (RPZ) technology. It …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Reader: Peter Jankovský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering

Theses on a related topic