Tibor KREJČÍ

Bachelor's thesis

Možnosti využití Raspberry Pi 3 pro vzdálené řízení domácnosti

Abstract:
Tato práce se zabývá návrhem a realizací vlastní jednoduché inteligentní domácnosti založené na počítači Raspberry Pi 3 model B. Důraz u této práce je kladen na vzdálené řízení aplikace skrze webový server. Samotná aplikace je primárně zaměřena na řízení intenzity umělého i přirozeného světla pomocí stmívače a ovládání naklápění okenních žaluzií. Dalšími prvky jsou poté řízení teploty a řízení přívodu …more
Abstract:
This work deals with the proposal and realization of own simple intelligent home based on Raspberry Pi 3 model B computer. Emphasis of this work is putted on the remote direction of the application through a web server. Application is primary specialized to the direction of intensity of artificial and natural light, using dimmer and control tilt of window jalousie. Another elements are the direction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Michal Šerý, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KREJČÍ, Tibor. Možnosti využití Raspberry Pi 3 pro vzdálené řízení domácnosti. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Electrotechnics and Informatics / Measuring and Computer Technology

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses kme7w1 kme7w1/2
20/4/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20/4/2017
Bulanova, L.
21/4/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.