Bc. Petra Kučírková

Diplomová práce

„Jiní“ uživatelé nových médií: Reflexe a domestikace nových médií uživateli ve věku 55-64 let

„Other“ users of new media: Reflection and domestication of new media by users aged 55-64
Anotace:
Tato výzkumná diplomová práce pojednává o nových médiích v každodenním životě tzv. „jiných“ uživatelů, tedy lidí spadajících do věkové kategorie 55-64 let, které lze podle Rogersovy typologie příjemců inovací zařadit do skupiny pozdní většiny až opozdilců. Cílem práce je popsat, jakým způsobem tito uživatelé danou skutečnost reflektují a jaké strategie domestikace používají, aby zařadili nová média …více
Abstract:
This research thesis deals with new media in everyday life of so called "other" users, people aged 55-64, which, according to Rogers' innovation typology of adopters is classified as a late majority or laggards. The aim of this thesis is to describe how these users reflect the reality and what strategies are used in domestication process, to include new media in their everyday lives. This research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma