Bc. Adéla Kereková

Diplomová práce

Konkurenceschopnost České republiky: technologická připravenost a inovace jako základ ekonomiky služeb a znalostí

Competitiveness of Czech republic: technological readiness and innovation as basic pillars of service and knowledge economies
Anotace:
Cílem práce je analyzovat stav konkurenceschopnosti České republiky v oblastech technologické připravenosti a inovací a s nimi souvisejícími - vzdělávání, výzkum a vývoj, makroekonomické prostředí apod. Inovace a technologie jsou zásadním faktorem pro růst konkurenceschopnosti, resp. pro rozvoj ekonomiky znalostí a služeb. Analýza je založena na datech organizací, které se zabývají buď přímo konkurenceschopností …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze status of competitiveness in Czech republic in areas of technological readiness and innovation and related factors - education, research and development and macro-economical environment. Innovation and technology are main factors for growth of competitiveness, respectively for development of service and knowledge science and economy. Analysis is based on data mined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jan Matula, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta