BcA. Milan MAREŠ

Diplomová práce

1. Teoretická část: Způsoby distribuce filmového díla 2. Praktická část: Desertino Montaneros, dokumentární film, kamera

Theoretical part - Ways od film distribution; specialization camera Practical part - Desertino Montaneros - Documentary film; specialization camera
Anotace:
Práce popisuje současné způsoby distribuce filmového, respektive audiovizuálního díla. Práce analyzuje současnou situaci na trhu a dívá se do budoucího rozvoje v této oblasti. Práce ve výsledku navrhuje několik vhodných způsobů řešení sledování audiovizuálních děl v domácnosti.
Abstract:
This work describes the current ways of film distribution, respectively audiovisual work. This thesis analyzes the current market situation and looking into the future development in this area. Work in the results suggests a number of appropriate ways of dealing with watching audio-visual works in the home.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012
Zveřejnit od: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šula

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREŠ, Milan. 1. Teoretická část: Způsoby distribuce filmového díla 2. Praktická část: Desertino Montaneros, dokumentární film, kamera. Zlín, 2012. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Kamera

Práce na příbuzné téma

Všechny práce