Štěpánka Hrušková

Bakalářská práce

Personalistika v nestátní neziskové organizaci

Human resources management in non-state non-profit organization
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá personalistikou v nestátních neziskových organizacích, konkrétně v Centru služeb Slunce všem, o.p.s., která má sídlo v Unhošti, a v Soukromé mateřské škole, základní škole a střední škole Slunce, o.p.s., která sídlí ve Stochově. Cílem bakalářské práce je identifikovat vzájemné vazby mezi nastavením personální práce ve vybraných neziskových institucích a územím, kde působí …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with human resources in non-state nonprofit organizations, namely in the centre of services of the sun all, O.P.S., which has its seat in Unhošti and in the private nursery school, primary school and high schools of the sun, O.P.S., which is located in Stochov. The aim of the Bachelor thesis is to identify the mutual links between the setting of personnel work in selected non …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2019
  • Vedoucí: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS