Petra NEDVĚDOVÁ

Bakalářská práce

Komparativní analýza pojetí environmentální výchovy v kurikulárních dokumentech vybraných států střední Evropy

Comparative analysis of environmental education concepts in curriculum documents of selected Central European countries
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komparací dokumentů, určujících zásady výuky environmentální výchovy v předškolním vzdělávání, ve státech střední Evropy České republiky, Slovenska, Polska. Prostudovat odbornou literaturu a další zdroje. Na základě tohoto studia vytvořit teoretickou část práce. Ta je zaměřená primárně na problematiku environmentální výchovy, její historii, cíle a základní pojmy. Akcentováno …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the comparison of documents defining the principles of environmental pre-school education in Central European countries ­ Czech Republic, Slovakia, Poland. The theoretical section of the paper based on the study of technical literature and other resources focuses primarily on issues of environmental education, its history, aims and basic concepts. The pre-school period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEDVĚDOVÁ, Petra. Komparativní analýza pojetí environmentální výchovy v kurikulárních dokumentech vybraných států střední Evropy. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy