Bc. Anna Mária Brisudová

Diplomová práce

Veľkosť nočného poklesu diastolického krvného tlaku u mužov s ischemickou chorobou srdca

Nocturnal diastolic blood pressure dipping in male pacients with ischemic heart disease
Abstract:
The aim of this work was to evaluate the nocturnal drop in diastolic blood pressure in men with ischemic heart disease. The research group of patients consisted of 30 respondents who completed a three-month outpatient rehabilitation program within II. phase of cardiovascular rehabilitation at the Clinic of Physical Education Medicine and Rehabilitation of the St. Anne´s University Hospital in Brno …více
Abstract:
Cieľom práce bolo zhodnotenie nočného poklesu diastolického krvného tlaku u mužov s ischemickou chorobou srdca. Výskumný súbor pacientov tvorilo 30 respondentov, ktorí absolvovali trojmesačný ambulantný riadený rehabilitačný program v rámci II. fáze kardiovaskulárnej rehabilitácie na Klinike telovýchovného lekárstva a rehabilitácie Fakultnej nemocnice u sv. Anny v Brne. Nočný pokles diastolického tlaku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta