Ing. Marie Olšová

Bakalářská práce

Výuková komunikace s žáky se specifickými poruchami učení na střední škole.

Teaching communication with students with specific learning disabilities in high school.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na výukovou komunikaci s žáky se specifickými poruchami učení na střední škole. Cílem práce je prozkoumat, jak pedagog s žáky s poruchami učení komunikuje ve vyučovací hodině. Teoretická část se nejdříve věnuje oblasti komunikace a pedagogické komunikace. Následně je zařazena kapitola charakterizující specifické poruchy učení. Nechybí zde stěžejní kapitola, která zahrnuje …více
Abstract:
This bachelor thesis aims at educational communication with pupils with specific learning disabilities at secondary schools. The objective of the work is to examine how the teacher communicates with pupils with specific learning disabilities during a class. The theoretical part firstly deals with communication and pedagogical communication. This is followed by a chapter describing the specific learning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Navrátilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Olšová, Marie. Výuková komunikace s žáky se specifickými poruchami učení na střední škole.. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů pro SŠ