Martin Soukup

Diplomová práce

Modelování a predikce volatility vybraných akciových indexů v kontextu globální finanční krize

Modeling and Forecasting the Volatility of Selected Stock Indexes in the Context of the Global Financial Crisiss
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je věnována modelování a predikci volatility v kontextu globální finanční krize. Hlavním cílem byla empirická analýza a predikce volatility ex-post na americkém a japonském akciovém trhu od 1. ledna 2004 do 8. března 2012 prostřednictvím akciových indexů NASDAQ Composite a Nikkei 225. Testovací období bylo rozděleno na tři různě dlouhá dílčí období, aby bylo možné zachytit …více
Abstract:
This thesis is devoted to model and predict the volatility in the context of global financial crisis. The main objective of this thesis was an empirical analysis and a prediction of the ex-post volatility of an American and Japanese stock market from 1st January 2004 to 8th March 2012 by means of stock indexes NASDAQ Composite and Nikkei 225. The test period was divided into three partial periods of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2013
  • Vedoucí: Petr Seďa
  • Oponent: Aleš Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava