Romana Nešporová

Bakalářská práce

Odchylky od standardního genetického kódu

Alterations of the standard genetic code
Anotace:
Práce popisuje nejen historii výzkumu a samotné vlastnosti genetického kódu, ale hlavně odchylky od standardního genetického kódu a teorie týkající se jejich vzniku. Největší pozornost je věnována změně významu CUG kodonu u patogenní kvasinky Candida albicans, což je jedna z nejvýraznějších odchylek v jaderném genomu. Zároveň se zabývá transformací proteomu, kterou způsobuje změna fenotypu. Tato schopnost …více
Abstract:
The thesis describes the history of research and properties of genetic code, as well as the deviations from standard genetic code and the theories concerning their origin. Most attention is dedicated to the change in the CUG codon translation in Candida albicans, the most significant deviation in nuclear genome. It also deals with the transformation of proteome, which causes a change in phenotype. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nešporová, Romana. Odchylky od standardního genetického kódu. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.