Mgr. Radomil Řežucha, Ph.D.

Bakalářská práce

Reprodukční chování a pohlavní výběr u hořavek (Acheilognathinae) a důrazem na hořavku duhovou (Rhodeus amarus)

Reproductive behaviour and sexual selection in bitterling fishes (Acheilognathinae) with special emphasis on the European bitterling (Rhodeus amareus)
Anotace:
Cílem této práce je shrnout poznatky o reprodukčním chování hořavek (Acheilognathinae), hlavně pak hořavky duhové (Rhodeus amarus), a charakterizovat mechanizmy pohlavního výběru, na něj navazující párovací systémy a alternativní párovací taktiky. Pohlavní výběr se dělí na intrasexuální a intersexuální. Intersexuální pohlavní výběr podléhá samičím preferencím, které mohou být vysvětleny Fisherovou …více
Abstract:
Aim of this thesis is to summarize findings about reproductive behaviour of bitterlings (Acheilognathinae), especially the European bitterling (Rhodeus amarus), and to characterize mechanisms of sexual selection, types of mating systems and nature of alternative mating tactics. Sexual selection can be divided into intrasexual and intersexual. Intersexual selection is subject to female preference, that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie