Bc. Pavla Šálková

Diplomová práce

Martínkovské krojované hody a jejich hudební složka

Martinkov folklore feast and its musical component
Anotace:
Diplomová práce „Martínkovské krojované hody a jejich hudební složka“ se zabývá tradiční událostí ve vesnici Martínkov, v jehož okolí se nic podobného nekoná, a proto se natolik odlišuje od obcí v širokém okolí. První kapitola v této práci informuje o historii obce a významných osobnostech v Martínkově. Druhá, stěžejní, kapitola se zabývá samotnými Martínkovskými hody, jejich vznikem a vývojem do současné …více
Abstract:
This master’s thesis „Martinkov folklore feast and its musical component“ deals with traditional costume feast in the village Martinkov. There’s no such feast in its surroundings and that’s why the village occupies a special position among other villages nearby. The first chapter gives information about the history and important personalities of Martinkov. The second chapter, which is principal, deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.