Barbora Šindelářová

Bakalářská práce

Koncept rituální čistoty a koncept kegare v době osvícenství v západní literatuře.

Concept of ritual purity and conpcept of kegare during the Enlightenment in Western literature.
Anotace:
Tématem této práce je rituální čistota a nečistota. Cílem práce je poukázat na současné problémy související s tímto fenoménem, zejména na problematiku teorie rituální čistoty a nečistoty a její definice. Tato práce se zaměřuje především na koncept kegare považovaný v západní literatuře za rituální nečistotu náboženství šintó v Japonsku. Vzhledem k problematické konceptualizaci náboženství šintó v …více
Abstract:
The theme of this thesis is ritual purity and impurity. The aim of this work is to highlight current problems associated with this phenomenon, especially point out the issues of theory ritual purity and impurity and its definitions. This thesis primarily focuses on the concept of kegare considered in Western literature as ritual impurity of Shinto religion in Japan. Regarding the issue of conceptualization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. David Bradna, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šindelářová, Barbora. Koncept rituální čistoty a koncept kegare v době osvícenství v západní literatuře.. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická