Lukáš Huf

Diplomová práce

Simulace dopravy s využitím GPU

Traffic Simulation with the Usage of GPU
Anotace:
Smyslem této práce je seznámení se s problematikou a dosavadním řešením simulace dopravy. Další částí práce je navrhnout a implementovat paralelní simulační nástroj využívající k výpočtu grafickou kartu a Framework CUDA. Tento simulátor otestovat s daty silniční sítě České republiky.
Abstract:
The purpose of this work is to get acquainted with the problems of traffic simulation and actual solutions. Next part of this work is to design and implement a parallel simulation tool uses to computation the graphics card and CUDA Framework. Simulator test with the data of road network in the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Petr Gajdoš
  • Oponent: Michal Radecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika