Theses 

Protipožární ochrana ocelové konstrukce stavebního objektu – Michaela Vlková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela Vlková

Diplomová práce

Protipožární ochrana ocelové konstrukce stavebního objektu

Fire Protection of Steel Structure of Building Object

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou využití dnes dostupných a používaných materiálů a druhů protipožární ochrany ocelových konstrukcí. Práce je zaměřena jak obecně, na rozčleňení jednotlivých typů ochrany s určením několika konkrétních produktů pro vybranou kategorii , tak i využívá konkrétního příkladu postupu v ochraně. Ukazuje, jak postupovat od charakteristiky ocelové konstrukce, přes výpočet odolnosti dílčí části, stanovení kritické teploty a posouzení této části na požár. Závěrem je navržena konkrétní protipožární ochrana pro danou ocelovou konstrukci.

Abstract: Diploma thesis deals partly with the utilization problematic of available and currently used materials and partly with the steel construction fire prevention types. One part of the work pertains to general terms. Other part has been divided into separate sections according to fire protection types including the specification of few factual products in every category. The author also uses a factual fire prevention example. The latter shows how to proceed starting with steel construction characteristics, following fragment resistance calculations, a fire load assessment and fire examination of said fragment. Lastly is presented a particular fire protection model for given steel construction.

Keywords: ocel, charakteristika ocelové konstrukce, požární odolnost, požární zatížení, teplotní a mechanické vlastnosti oceli, požární úseky, protipožární ochrana., steel, steel structure characteristics, fire resistance, fire load, non-combustibility, thermal and mechanical properties of steel, fire areas, fire prevention

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Miroslav Mynarz
  • Oponent: Jiří Klimeš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz