Bc. Michaela Haljuková

Bakalářská práce

Nation branding a značka „Česká republika“

Nation Branding and the Brand "The Czech Republic"
Anotace:
Bakalářská práce „Nation branding a značka Česká republika“ je rozdělena do dvou částí. První je věnována vymezení nation brandingu jako takového v oblasti mezinárodních vztahů, v rámci konceptu tzv. soft power a jeho vymezení vůči veřejné a kulturní diplomacii, dále pak stanovení klíčových metod marketingu využívaných pro tvorbu značky státu. Druhá část je zaměřena na problematiku České republiky …více
Abstract:
The bachelor thesis Nation Branding and the Brand "The Czech Republic" is divided into two main parts. The first part defines nation branding, its position in the field of international relations and within the framework of the soft power, public and cultural diplomacy. Marketing methods applied for creating nation brands are defined. The second part deals with issue of the Czech Republic and with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií