Theses 

Nation branding a značka „Česká republika“ – Bc. Michaela Haljuková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / International Relations

Bc. Michaela Haljuková

Bachelor's thesis

Nation branding a značka „Česká republika“

Nation Branding and the Brand "The Czech Republic"

Abstract: Bakalářská práce „Nation branding a značka Česká republika“ je rozdělena do dvou částí. První je věnována vymezení nation brandingu jako takového v oblasti mezinárodních vztahů, v rámci konceptu tzv. soft power a jeho vymezení vůči veřejné a kulturní diplomacii, dále pak stanovení klíčových metod marketingu využívaných pro tvorbu značky státu. Druhá část je zaměřena na problematiku České republiky, postavení její značky mezi ostatními státy světa v rámci tzv. Anholtova Nation Brands Indexu, zhodnocení dosavadní značky, analýze Koncepce jednotné prezentace ČR v zahraničí a stanovení základních nedostatků značky a návrhům na její zlepšení.

Abstract: The bachelor thesis Nation Branding and the Brand "The Czech Republic" is divided into two main parts. The first part defines nation branding, its position in the field of international relations and within the framework of the soft power, public and cultural diplomacy. Marketing methods applied for creating nation brands are defined. The second part deals with issue of the Czech Republic and with the position of its brand in the World as it is considered by The Anholt Nations Brands Index. In the last part, the Concept For a Unified Presentation of the Czech Republic is examined and drawbacks of the Czech brand are identified.

Keywords: nation branding, veřejná diplomacie, nation brand hexagon, Česká republika, Nation Brands Index, Koncepce jednotné prezentace České republiky v zahraničí, měkká síla nation branding, public diplomacy, the Czech Republic, the Concept For a Unified Presentation of the Czech Republic, soft power

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 22:47, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz