Mingxin Zheng

Bakalářská práce

Analysis of Selected IPO in the Chinese Financial Market

Analysis of Selected IPO in the Chinese Financial Market
Anotace:
The objective of this thesis is the comparison of companies issued stocks in SSE and SZSE, one the one hand, which can help us realize the differences between issues in SSE and SZSE and on the other hand, it can show us the growth of economic power of in China in recent years. In this thesis, we can start from the basic situation about IPO in China. In 2nd part, the definition will be given first of …více
Abstract:
The objective of this thesis is the comparison of companies issued stocks in SSE and SZSE, one the one hand, which can help us realize the differences between issues in SSE and SZSE and on the other hand, it can show us the growth of economic power of in China in recent years. In this thesis, we can start from the basic situation about IPO in China. In 2nd part, the definition will be given first of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Kateřina Kořená
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance