Bc. Michaela Růžičková

Bakalářská práce

Mechanismy vzniku rezistence u bakterií rodu Enterococcus

Mechanisms of resistance formation in bacteria of Enterococcus genus
Anotace:
Stoupající rezistence bakterií proti antibiotikům se v dnešní době stává stále závažnějším problémem jak v lidské medicíně, tak také v té veterinární a dále například v zemědělství. Mechanismy vzniku rezistence stále nejsou u většiny bakterií plně známy, a stejně tak jeho prevence. Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na principy vzniku antibiotické rezistence ve vztahu k bakteriím rodu Enterococcus …více
Abstract:
Constantly growing bacterial resistance against antibiotics is recently causing serious problems in the field of human and veterinary medicine as well as in the agriculture. The mechanisms of resistance formation and its preventions are not well explored in the most of bacterial genera. Main objective of this bachelor’s thesis is to focus on the principles of antibiotic resistance formation in bacteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta