Theses 

Rozvoj hudební tvořivosti v hodinách hudební výchovy na ZŠ – Bc. Vendula Macurková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vendula Macurková

Bakalářská práce

Rozvoj hudební tvořivosti v hodinách hudební výchovy na ZŠ

Development of Creativity in the Lessons of Music Education

Anotace: Bakalářská práce se zabývá rozvojem hudební tvořivosti v hodinách hudební výchovy na druhém stupni základních škol. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na tvořivost všeobecně, její charakteristiku a význam. Zabývá se dětskou hudební tvořivostí a vztahem současného školství k ní. Praktická část práce je věnována ukázkám námětů pro rozvoj tvořivosti v hodinách hudební výchovy na druhém stupni základních škol. Nápady jsou zde rozděleny do čtyř oblastí - instrumentální, pohybové, vokální a poslechové.

Abstract: This bachelor thesis deals with the problematic of musical creativity development in music classes in upper primary school. There is a practical and theoretical part. The theoretical part focuses on creativity as a whole, its characteristics and significance. It deals with how the current schooling system relates to musical creativity of children. The practical part contains examples of topics for the development of creativity in music classes in upper primary schools. The topics in this section are divided into four categories - instrumental, physical, vocal and listening.

Klíčová slova: tvořivost, kreativita, hudební výchova, druhý stupeň, základní škola, výuka, creativity, music lessons, upper primary school, teaching

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 05:02, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz