Theses 

Specifika Individuálního plánování v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Fénix – Kateřina Lisová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Kateřina Lisová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Specifika Individuálního plánování v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Fénix

Anotácia: Název: Specifika individuálního plánování v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Fénix Absolventská práce popisuje specifika individuálního plánování v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Fénix. Teoretická část poukazuje na specifika této sociální služby spolu se sociálními intervencemi, které vznikají v průběhu poskytování služby. Také je zde uveden popis povinných náležitostí individuálního plánování v NZDM Fénix. Empirická část práce je zaměřena na syntetizování principů kvantitativního výzkumu pro stanovení povědomí uživatelů o NZDM Fénix a následovně vyhodnocení jejich zpětné vazby na proces individuálního plánování v tomto zařízení.

Abstract: Title: Specifics of individual planning at Low-threshold facility for children and youth Fénix Graduation thesis describes specifics of individual planning in low-threshold facility for children and youth Fénix. Theoretical part highlights the specifics of this social service together with social interventions arising during providing service. There is also a description of the various compulsory requirements of individual plannig in NZDM Fénix. The research is focused on synthesizing principles of quantitative research for determination of users awareness of NZDM Fénix, followed by their self-evaluated feedback on process of individual planning in this institution.

Kľúčové slová: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež/Low threshold facility for chidlren and youth, individuální plánování/individual planning, sociální služba/social service, uživatelé/users.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Hana Štěpánková
  • Oponent: Mgr. Miloslava Šotolová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 6. 2019 06:58, 24. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz