Kirill Rudenko

Diplomová práce

Global risks and their influence on the market entrance strategies of business to business companies

Globální rizika a jejich vliv strategie vstupu na trh pro business 2 business společností
Anotace:
Tato práce je věnována problematice propojení globálních rizik a strategií vstupu společností na mezinárodní trh. Cílem je ukázat význam rizik a nebezpečí pasivního postaveni vůči riziku, což může mít katastrofální výsledky pro nadnárodní společnost. Oblast implementace je východní Asie. Sledované případy se týkají nadnárodních korporací a jejich aktivit v celosvětovém měřítku.
Abstract:
This work is dedicated to the problematic of interconnectivity of global risks landscape to the market entry strategies of a company, market entry strategy in particular. The aim is to show the significance of risks and how neglecting the risk and being passive about receiving a deeper insight into the nature of risk can be disastrous for the company's goals and wellbeing. The area of application is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Gina Cook
  • Oponent: Ludmila Štěrbová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57899