BcA. Ivana Pavlů, DiS.

Diplomová práce

Historický vývoj interpretace postavy Rusalka A. Dvořáka

The Historical Development of the Interpretation of the Character of Rusalka by A. Dvořák
Anotace:
Diplomová práce Historický vývoj interpretace postavy Rusalka A. Dvořáka pojednává o životě a díle Antonína Dvořáka se zaměřením na operu Rusalka. V práci se také zabývám životem a prací libretisty, Jaroslava Kvapila, a okolnostmi vzniku literární předlohy opery. Hlavní část práce je věnována rozboru interpretací několika představitelek Rusalky od období vzniku opery po současnost. Na základě této …více
Abstract:
This thesis The Historical Development of the Interpretation of the Character of Rusalka by A. Dvořák deals with life and work of Antonín Dvořák with a focus on opera Rusalka. This thesis also describes life and work of Jaroslav Kvapil, a librettist, and furthermore focuses on circusmtances of bringing forth the literary version based on the opera. The major objective of this thesis is to deal with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Borková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/u4002/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Zpěv