Mgr. Václav Kavec

Bakalářská práce

Vliv médií na body image

Impact of media on body image
Anotace:
I když byl v minulosti proklamován mýtus o masivním vlivu médií na jedince a média bývají kritizována za to, že se podílejí na poškozování body image vnucováním ideálu štíhlosti, výzkumy zaměřené na vliv médií na body image poskytují rozporuplné výsledky. Vliv médií na body image byl v rámci bakalářské práce vyhodnocován pomocí meta-analýzy 17 experimentálních studií (n = 3.734) zkoumajících vliv vystavení …více
Abstract:
The myth of massive impact of media on individuals was highly proclaimed in the past. Nowadays, media are still often criticized for playing role in damaging body image by imposing the slim ideal. However, the results of studies designed to clarify the impact of media on body image have been far from conclusive. In this bachelor’s thesis, the impact of media on body image was evaluated using meta-analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií