Bc. Olessya Solovyeva

Diplomová práce

Vývoj IS pro benzinové stanice metodikou SCRUM

IS development for fuel station with SCRUM methodology
Anotace:
Tato práce zpracovává Informační Systém pro benzinovou stanici a zaměřuje se především na využiti agilní metodiky vývoje Scrum. Největší důraz je kladen na detailní popis jednotlivých praktik metodiky. Hlavním výsledkem této práce je návrh a implementace informačního systému s integrovanou technologii blockchain pro ukládaní dat a evidenci zboží.
Abstract:
The master’s thesis focuses on creation of Information System for gas station by using agile software development Scrum. The greatest emphasis is on detailed description of individual methodology practices. The main result of this work is the design and implementation of an information system with integrated blockchain technology for data storage and goods registration.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika