Ing. Michal Půda

Master's thesis

Využití metodiky PRINCE2 pro řízení projektů v podniku v ČR

Usage of PRINCE2 Methodology for Managing Projects in the Czech Republic
Abstract:
V této práci se zabývám britskou metodikou pro vedení projektů PRINCE2 s ohledem na její praktické využití v podniku v České republice. Popisuji základní filosofii metody a vlastnosti, které by při její implementaci v organizaci v Č.R. byly významným přínosem pro efektivní řízení projektů. Analyzuji možnosti jejího škálování pro malé projekty a zaměřuji se především na zadávací fázi projektu a klíčová …more
Abstract:
In my thesis I deal with PRINCE2, a British method for managing projects with respect to its applicability to a company in the Czech Republic. I describe the essentials of the method and its qualities. When implemented in the organizations in the C.R., those would benefit from efficient project management. I analyse its scaling down to small projects. I especially focus on the specification phase of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2009
  • Supervisor: Ing. Václav Šebek, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS