Theses 

Veřejná správa v ČSSR a ČSFR v letech 1989 - 1992 – Bc. David Metelec

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. David Metelec

Master's thesis

Veřejná správa v ČSSR a ČSFR v letech 1989 - 1992

Public Administration in ČSSR and ČSFR in Period 1989 - 1992

Abstract: V letech 1989-1992 prošla veřejná správa v Československu zásadními systémovými změnami. Ukončení totalitního režimu a obnovení demokracie v Československu vedlo k transformaci veřejné správy. Národní výbory jako orgány veškeré státní moci byly na všech stupních zrušeny. Veřejná správa byla rozdělena mezi státní správu a samosprávu. Byla obnovena samospráva měst a obcí, které se staly základními jednotkami územní samosprávy. Územními orgány státní správy se staly okresní úřady a další specializované orgány státní správy. Krajská úroveň veřejné správy byla silně redukována. Reforma ústředních orgánů státní správy byla ovlivněna česko-slovenským sporem o charakter společného státu. V důsledku rozdílných postojů české a slovenské politické reprezentace k způsobu uspořádání ČSFR byla existence společného státu k 31. 12. 1992 ukončena.

Abstract: In the years 1989-1992 had system of public administration in Czechoslovakia undergone fundamental systemic change. Termination of the totalitarian regime and restoring democracy in Czechoslovakia led to transformation of public administration. National committees as bodies of all state power at all government levels were canceled. Public administration was divided by traditional way between state government and self-government. There was self-government of local municipalities restored and they had become the basic units on local level of government. Territorial bodies of state administration had became county offices and other specialized local and regional authorities. Regional level of public government was mostly reduced. Reform of institutions of central government was influenced by the Czech-Slovak dispute over the nature of the common state. Due to the different attitudes Czech and Slovak political representation to the concept of Czechoslovak Federation was existence of common state terminated on 31. 12. 1992.

Keywords: Státní správa, samospráva, ČSSR, ČSFR, společenská transformace, reforma veřejné správy, národní výbor, obec, obecní zřízení, okresní úřad, kompetence, decentralizace, rozpad československá federace, Government, local government, Czechoslovak socialist republic, Czech and Slovak Federative Republic, social transformation, reform of public administration, national committee, municipality, District Office, authority, decentralization, dissolution of Czechoslovak Federation

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Reader: PaedDr. Bohumír Brom

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 15/12/2018 05:48, Week 50 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz