Bc. David Metelec

Diplomová práce

Veřejná správa v ČSSR a ČSFR v letech 1989 - 1992

Public Administration in ČSSR and ČSFR in Period 1989 - 1992
Anotace:
V letech 1989-1992 prošla veřejná správa v Československu zásadními systémovými změnami. Ukončení totalitního režimu a obnovení demokracie v Československu vedlo k transformaci veřejné správy. Národní výbory jako orgány veškeré státní moci byly na všech stupních zrušeny. Veřejná správa byla rozdělena mezi státní správu a samosprávu. Byla obnovena samospráva měst a obcí, které se staly základními jednotkami …více
Abstract:
In the years 1989-1992 had system of public administration in Czechoslovakia undergone fundamental systemic change. Termination of the totalitarian regime and restoring democracy in Czechoslovakia led to transformation of public administration. National committees as bodies of all state power at all government levels were canceled. Public administration was divided by traditional way between state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Bohumír Brom

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní