Kateřina TRUXOVÁ

Bakalářská práce

Pitný režim pedagogů

Drinking regime of teachers
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou pitného režimu pedagogů. Teoretická část práce pojednává o pitném režimu, o významu vody v organismu, zmiňuje poruchy objemu a složení tělesných tekutin, popisuje vhodné a nevhodné nápoje, zabývá se problematikou pitného režimu v zaměstnání a nakonec uvádí i doporučení kvalitního pitného režimu. Část praktickou tvoří vyhodnocení dotazníkového šetření určeného …více
Abstract:
This bachelor's thesis is concerned with the current view of pedagog of basic and grammar schools of the drinking régime. The teoretical part examines the significance of liquits for humus, the fysiology of water in the human body, mantions the disorder of volume and composition of human body liquits, describes the right and nonright drinks ror our bodls, also deals with the issues of drinking régime …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Lenka Luhanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRUXOVÁ, Kateřina. Pitný režim pedagogů. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví