Michal Mátl

Bakalářská práce

Návrh a realizace privátní IP telefonní sítě na bázi open source ústředny.

Design and Realization Private IP Telephone Network Based on Open Source Exchange
Anotace:
Hlavní náplní této práce je realizace telefonní ústředny na bázi Open Source projektu Asterisk. Jako operační systém jsem zvolil Linux kvůli jeho bezpečnosti a stabilitě. Cílem je vytvořit kompletně funkční ústřednu s vyřešeným Dial plánem a tarifikací. Poté bude následovat konfigurace jednotlivých koncových zařízení. V úvodní části práce rozeberu principy a zpracování hlasu IP telefonie. Dále budu …více
Abstract:
The main content of this thesis is an implementation of telephone exchange based on Open Source project Asterisk. As an OS I choosed Linux for its security and stability. The aim is to create a completely functional PBX with a Dial plan and pricing. The next step is a configuration of each end point. In an introductory part of my thesis I will analyse principles and IP telephony voice processing. Then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Pavel Nevlud
  • Oponent: Pavel Zubek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie