Bc. Michaela Macková

Bakalářská práce

Souvislosti mezi osobnostními rysy, výkonovou motivací a akademickou úspěšností vysokoškolských studentů

Relations between personality traits, achievement motivation and academic success of university students
Anotace:
Táto práca sa zameriava na vzťahy medzi osobnostnými rysmi, výkonovou motiváciou a akademickým prospechom u vysokoškolských študentov. Jej cieľom bolo porozumieť tejto problematike z komplexnejšieho hľadiska a doterajšie poznatky rozšíriť. Výskumu sa zúčastnilo 405 respondentov vo veku od 18 do 26 rokov zo slovenských aj českých vysokých škôl. Na zistenie potrebných údajov bol využitý osobnostný inventár …více
Abstract:
This work focuses on the relationships between personality traits, achievement motivation and academic performance of university students. The aim of the work was to understand this issue from a more comprehensive point of view and to expand the preceding findings. 405 respondents of universities from Slovakia and Czech Republic took part in the research. They were 18-26 years old. For obtaining information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Wolfová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta