Martin KOVAŘÍK

Bachelor's thesis

Technické způsoby integrace poplachových systémů

Techniques of Integration of Alarm Systems
Abstract:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá analýzou technických požadavků na poplachové systémy z hlediska jejich integrace, vyplývajících z právních předpisů a technických norem. V této části práce je rovněž proveden popis jednotlivých technických možností, jak realizovat integraci poplachových a nepoplachových aplikací. Součástí praktické části je analýza a komparace produktů, které se používají …more
Abstract:
The theoretical part of this bachelor thesis deals with analysis of technical requirements for alarm systems in terms of their integration, arising from legislation and technical standards. In this part of the work is also carried out a description of the technical possibilities, how to realize the integration of alarm and non-alarm applications. The practical part includes an analysis and comparison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2012
Accessible from:: 25. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOVAŘÍK, Martin. Technické způsoby integrace poplachových systémů. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe