Kateřina Hadrabová

Master's thesis

Řešení systému regionální veřejné dopravy - případová studie Plzeňský a Jihočeský kraj

The regional public transportation system - case study Plzeňský and Jihočeský region
Abstract:
Diplomová práce analyzuje aktuální stav veřejné dopravy v Plzeňském a Jihočeském kraji, přičemž jejím cílem je zhodnotit řešení systému veřejné dopravy v uvedených krajích, vč. rámcového návrhu možného zlepšení současného stavu a problematiky kompatibility systémů. Teoretická část práce je zaměřena na význam veřejné dopravy pro rozvoj sídel a regionů, oblast dopravní obslužnosti a závazek veřejné služby …more
Abstract:
This diploma thesis analyzes the current state of public transport in Plzeňský and Jihočeský region. Its aim is to evaluate the public transportation systems in these regions and propose a framework for improvement of the existing situation towards the compatibility of both systems. The theoretical part of this thesis is focused on the importance of public transport for the development of settlements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 2. 2014
  • Supervisor: Milan Damborský
  • Reader: Jana Kouřilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40003